Izborni modul u TRAIN+ programu (Programu cjeloživotnog učenja u području pedagoškog obrazovanja nastavnika i jačanja kompetencija nastavnog osoblja Sveučilišta u Mostaru), s ciljem upoznavanja polaznika s teorijskom osnovom i praktičnom primjenom interne i korporativne komunikacije, te razvijanje vještina uporabe verbalne i neverbalne komunikacije u svrhu prenošenja znanja, kao i vještina prezentiranja.

Izborni modul u TRAIN+ programu (Programu cjeloživotnog učenja u području pedagoškog obrazovanja nastavnika i jačanja kompetencija nastavnog osoblja Sveučilišta u Mostaru), s ciljem 

upoznavanja polaznika s timskim radom i liderstvom te važnošću umrežavanja u akademskom i poslovnom okruženju.


Izborni modul u TRAIN+ programu (Programu cjeloživotnog učenja u području pedagoškog obrazovanja nastavnika i jačanja kompetencija nastavnog osoblja Sveučilišta u Mostaru), s ciljem 

upoznavanja polaznika s pripremom i upravljanjem projektima s posebnim naglaskom na planiranje projekata, praćenje napretka na projektu, završetak projekta i naknadno upravljanje projektom (izvješća o praćenju, izmjene proračuna projekta, računovodstvo projekta itd.).

Izborni modul u TRAIN+ programu (Programu cjeloživotnog učenja u području pedagoškog obrazovanja nastavnika i jačanja kompetencija nastavnog osoblja Sveučilišta u Mostaru), s ciljem 

razvijanja svijesti u akademskoj zajednici da znanstveno utemeljena, poduzetnički orijentirana i inovativna znanja i vještine mogu i trebaju imati utjecaj na različite aspekte društveno-političke zajednice (socijalne, ekonomske, političke, ekološke itd.).


Obvezni modul u TRAIN+ programu (Programu cjeloživotnog učenja u području pedagoškog obrazovanja nastavnika i jačanja kompetencija nastavnog osoblja Sveučilišta u Mostaru), s ciljem unapređivanja znanja, vještina i sposobnosti polaznika-istraživača za samostalno istraživanje, pisanje i publiciranje znanstvenih radova te prezentiranje rezultata istraživanja. Modul je predviđen za polaznike iz područja biomedicine i zdravstva te područja biotehničkih, interdisciplinarnih, prirodnih i tehničkih znanosti.


Obvezni modul u TRAIN+ programu (Programu cjeloživotnog učenja u području pedagoškog obrazovanja nastavnika i jačanja kompetencija nastavnog osoblja Sveučilišta u Mostaru), s ciljem unapređivanje znanja, vještina i sposobnosti polaznika-istraživača za samostalno istraživanje, pisanje i publiciranje znanstvenih radova te prezentiranje rezultata istraživanja. Modul je predviđen za polaznike iz područja društvenih i humanističkih znanosti te umjetničkog područja.

Obvezni modul u TRAIN+ programu (Programu cjeloživotnog učenja u području pedagoškog obrazovanja nastavnika i jačanja kompetencija nastavnog osoblja Sveučilišta u Mostaru), s ciljem omogućavanja polaznicima modula stjecanje temeljnih saznanja o andragoškoj teoriji i praksi te 

približavanje polaznika načinu poučavanja i učenja u kojem su aktivnost, više razine učenja i razvoj studenata u središtu pozornosti, dok je nastavnikova uloga u pomaganju, savjetovanju i vođenju studenata.


Obvezni modul u TRAIN+ programu (Programu cjeloživotnog učenja u području pedagoškog obrazovanja nastavnika i jačanja kompetencija nastavnog osoblja Sveučilišta u Mostaru), s ciljem omogućavanja polaznicima modula stjecanje temeljnih kompetencija za uspješno planiranje silabusa kolegija, poučavanje i evaluaciju studenta na razini visokog obrazovanja.

Obvezni modul u TRAIN+ programu (Programu cjeloživotnog učenja u području pedagoškog obrazovanja i jačanja kompetencija nastavnog osoblja Sveučilišta u Mostaru), s ciljem razvijanja znanja i vještina polaznika modula pri planiranju, izradi i vrednovanju kurikuluma te povezivanju elemenata i razina kurikuluma.