Studenti će naučiti osnovne principe razvoja glave i vrata: oblikovanje čeljusti, jezika, zuba i štitne žlijezde. Također će bit upoznati sa najnovijim saznanjima i istraživanjima vezanim uz čimbenike razvoja na molekulskoj razini. Studenti će savladati etiopatogenezu anomalija i bolesti glave i vrate te zubi. Upoznati će se s metodama istraživanja glave i vrata u humanih embrija, a slikovnim prikazom anomalija će se upoznati  s praktičnom primjenom i prepoznavanjem anomalija zuba i čeljusti. Na e-vježbama će se upoznati s histološkim rezovima koji predstavljaju razvojne stadije zuba u čovjeka kao i čimbenicima koji utječu na taj razvoj. 

Studenti će znati/moći:

Opći ishodi:

Znati planirati samostalno učenje kroz studij na način kritičkog i samokritičkog propitivanja znanstvenih istina.

Demonstrirati posjedovanje osobnih kvaliteta ličnosti (rad u e-grupi i osobni doprinos, zainteresiranost, aktivno sudjelovanje i izgradnja pozitivnih odnosa s članovima e-grupe).

Specifični ishodi:

Analizom mikroskopskih slika preparata glave i vrata studentima će se kroz praktični rad približiti osnove razvoja glave i vrata. Stečena znanja o normalnoj građi glave i vrata osnova su na kojima počiva razumijevanje njihovih anomalija. Poznavanje embrionalnog i fetalnog razvoja glave i vrata čovjeka koristiti će im u prepoznavanju, liječenju i sprečavanju poremećaja razvoja.

Sadržaj kolegija:

Upoznavanje s općim principima nastanka razvojnih anomalija. Detaljno upoznavanje s normalnim i poremećenim razvojem organa glave i vrata, principima razvoja zuba u čovjeka, čimbenicima važnim za razvoj zuba, te upoznavanje sa znanstvenim pristupom istraživanjima razvoja zuba. Upoznavanje s patologijom razvoja glave i vrata, te prepoznavanje poremećenog razvoja zuba u stomatološkoj ordinaciji. 

Cilj ovog kolegija jest pružiti studentu znanja o razvoju i histološkoj građi bubrega i urotrakta te razumijevanje normalne funkcije urogenitalnog sustava i patoloških promjena na mikroskopskoj razini. Zadaci nastave jesu osposobljavanje studenta da građu genitourinarnog sustava shvati kao cjelinu sastavljenu od pojedinih međusobno povezanih cjelina, te da na temelju vlastitog iskustva proučavanja mikroskopskih slika stekne sigurnost u prepoznavanju važnih histoloških struktura.

Nakon što odslušaju i polože ovaj kolegij, studenti će znati / moći:

Opći ishodi:

Znati planirati samostalno učenje kroz studij na način kritičkog i samokritičkog propitivanja znanstvenih istina.

Demonstrirati posjedovanje osobnih kvaliteta ličnosti (rad u e-grupii osobni doprinos, zainteresiranost, aktivno sudjelovanje i izgradnja pozitivnih odnosa s članovima e-grupe).

Specifični ishodi:

Analizom mikroskopskih slika preparata bubrega i urotrakta  studentima će se kroz praktični rad približiti osnove mikroskopske urogenitalnog sustava. Stečena znanja o normalnoj građi urogenitalnog sustava osnova su na kojima počiva patologija i patofiziologija. Poznavanje embrionalnog i fetalnog razvoja urogenitalnog sustava čovjeka koristiti će im u prepoznavanju, liječenju i sprečavanju poremećaja razvoja.

Sadržaj predmeta obuhvaća sljedeće teme: Razvoj i anomalije mokraćnog sustava. Čimbenici važni tijekom razvoja bubrega. Genski čimbenici i čimbenici okoliša koji mogu dovesti do nastanka razvojnih anomalija. Genetika i patogeneza prirođenih bolesti bubrega. Analiza razvoja genitourinarnog  sustava čovjeka te čimbenika važnih u nastanku teških anomalija bubrega i urotrakta utemeljena na laboratorijskim istraživanjima. Načini istraživanja razvoja i anomalija genitourinarnog  sustava, posebice bubrega. Laboratorijski rad i znanstveni pristup istraživanju bubrega - prikaz tehnika. Histološka analiza ljudskih i mišjih bubrega u razvoju. Analiza razvojnih čimbenika u tkivu bubrega.