Studenti će naučiti osnovne principe razvoja glave i vrata: oblikovanje čeljusti, jezika, zuba i štitne žlijezde. Također će bit upoznati sa najnovijim saznanjima i istraživanjima vezanim uz čimbenike razvoja na molekulskoj razini. Studenti će savladati etiopatogenezu anomalija i bolesti glave i vrate te zubi. Upoznati će se s metodama istraživanja glave i vrata u humanih embrija, a slikovnim prikazom anomalija će se upoznati  s praktičnom primjenom i prepoznavanjem anomalija zuba i čeljusti. Na e-vježbama će se upoznati s histološkim rezovima koji predstavljaju razvojne stadije zuba u čovjeka kao i čimbenicima koji utječu na taj razvoj. 

Studenti će znati/moći:

Opći ishodi:

Znati planirati samostalno učenje kroz studij na način kritičkog i samokritičkog propitivanja znanstvenih istina.

Demonstrirati posjedovanje osobnih kvaliteta ličnosti (rad u e-grupi i osobni doprinos, zainteresiranost, aktivno sudjelovanje i izgradnja pozitivnih odnosa s članovima e-grupe).

Specifični ishodi:

Analizom mikroskopskih slika preparata glave i vrata studentima će se kroz praktični rad približiti osnove razvoja glave i vrata. Stečena znanja o normalnoj građi glave i vrata osnova su na kojima počiva razumijevanje njihovih anomalija. Poznavanje embrionalnog i fetalnog razvoja glave i vrata čovjeka koristiti će im u prepoznavanju, liječenju i sprečavanju poremećaja razvoja.

Sadržaj kolegija:

Upoznavanje s općim principima nastanka razvojnih anomalija. Detaljno upoznavanje s normalnim i poremećenim razvojem organa glave i vrata, principima razvoja zuba u čovjeka, čimbenicima važnim za razvoj zuba, te upoznavanje sa znanstvenim pristupom istraživanjima razvoja zuba. Upoznavanje s patologijom razvoja glave i vrata, te prepoznavanje poremećenog razvoja zuba u stomatološkoj ordinaciji.