U ovoj kategoriji se nalaze e-kolegiji koji su kreirani na prvom tečaju "Osnove rada u sustavu SUMoodle koji je održan 4. i 5. lipnja 2019.