Programom kolegija Uvod u diplomski ra II - grafika u drugom semestru diplomskog studija nastavlja se usmjeravati studentov stvaralački identitet kroz već upoznate oblike predavanja, konzultacija, seminarskih radova i studentskih prezentacija. Kvaliteta i kreativnost, inovativnost i izražajnost važni su za uspostavljanje suvremenih grafičkih pitanja.

Sadržaj tema/projekta su složeniji u odnosu na prethodni semestar.

Ciljevi ovog kolegija su:

-          upoznavanje studenata s postupkom izrade diplomskog rada

-          razvijanje samostalnog i istraživačkog djelovanja

-          rad na kritičkom promišljanju i interpretaciji vlastitih djela kao i djela drugih autora

-          učenje rada u skupinama i međusobna interakcija između studenata

Povijesni i suvremeni konteksti i brojna pitanja o slikarstvu razvija se u novim grafičkim tehnologijama i teorijskim uvjetima kako bi se uspostavila suvremena egzistencija grafike, njezina samostalnost i njezina kritička geneza.

Sadržaj kolegija Uvod u diplomski rad II - grafika realizira se kroz teme koje sublimiraju:

-          samostalnu izražajnost osnovnih likovnih elemenata i kompozicijski načela - linija, tekstura,                 ritam, valer, boja...

-          samostalnost izražavanja visokog, dubokog i plošnog tiska

-          samostalnost likovnog izričaja i sukladne grafičke tehnike - dokumentarni film

-          interpretacija likovnih iskustva - suvremeni likovni umjetnici

-          koncept likovnog izražaja - literarno djelo

-          interpretacija likovnih iskustava - suvremeni likovni pravci ili pojave u suvremenoj umjetnosti

Programom kolegija Uvod u diplomski ra II - grafika u drugom semestru diplomskog studija nastavlja se usmjeravati studentov stvaralački identitet kroz već upoznate oblike predavanja, konzultacija, seminarskih radova i studentskih prezentacija. Kvaliteta i kreativnost, inovativnost i izražajnost važni su za uspostavljanje suvremenih grafičkih pitanja.

Sadržaj tema/projekta su složeniji u odnosu na prethodni semestar.