Ciljevi ovog kolegija su:

  • upoznati studente s dostignućima likovnih umjetnosti - slikarstvo, kiparstvo, arhitektura - u 15. i 16. St.;
  • istraživati varijacije u izričaju pojedinih slikarskih škola i stilskih osobitosti u umjetnosti Quattrocenta, Visoke renesanse i Manirizma;
  • raspravljati i propitivati obrazovne, političke, kulturne i društvene aspekte umjetničkog djelovanja pojedinih istaknutih umjetnika i tim vremenima;
raditi pojedinačno ili u skupinama na seminarskom radu vezanom za određenu temu povijesno-umjetnički dimenzioniranu po vlastitom izboru.