Upoznavanje studenta s literaturom za skupno muziciranje s violinama.Skladatelji baroka do klasike.