Četverorucno sviranje studenata koji su na glavnom predmetu klavir.Razvijanje sposobnosti komornog muziciranja.Skladatelji baroka,klasike,romantizma.