Regija JI Europe  je područje koje je manje-više jasno razgraničeno svojim prirodnim obilježjima (granice su jeke, planine,...). U društveno-geografskom pogledu  regija je imala i ima zajedničke osobine vezane s kulturom i poviješću.  Danas se često za ovaj sadržajni pojam, kojemu se nastoji pridodati političke konotacije, može čuti termin Balkan.  Objasnit će se  razvoj i etnogeneza  navedenog područja te pojedinačno  obraditi zemlje koje se ondje nalaze.