BiH je država JI Europe, dinarska, panonska, jadranska... Povijesni razvoj  i teritorijalni obuhvat bit će obrađeni s geopolitičkog aspekta. Prirodno-geografske predispozicije za život, rudna i vodna bogatstva, resursi dio su plana u prvom dijelu, dok su stovništvo, (problemi emigracije), Naselja te   Potencijali za gospodarski razvoj: voda,  šume, obrazovano stanovništvo i poljoprivredno zemljište..., dio   drugog dijela istraživanja na kolegiju.