U navedenom kolegiju razmatraju se principi prostornog i regionalnog planiranja. Nastavne jedinice su:  Metode prostornog i regionalnog planiranja, Zakonodavstvo u planiranju i vrste prostornih planova, Metodologija izrade prostornih planova Prostorni i okolinski razvoj, Ciljevi i koncepcija prostornog razvoja, Metode rada u prostornom planiranju, Planerski alati u prostornom planiranju,  Planska i službena dokumentacija, Nadzor, kontrola i monitoring kod prostornog planiranja, Evropska prostorna razvojna perspektiva, Nove doktrine regionalnog i prostornog planiranja i Prostorno planiranje u BiH