U sklopu ovog kolegija studenti će usvojiti teorijske postavke i znanja o razvoju svjetske, europske i talijanske glotodidaktike kroz kratak pregled suvremenih glotodidaktičkih pristupa, procesa i principa učenja stranih jezika. Teorijske smjernice Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ) primijenit će u programiranju nastave, određivanju ishoda i ciljeva kao i zadataka u nastavi talijanskog jezika kao stranog jezika te oblike rada u nastavi (uživo i online) i upoznavanja osnovnih karakteristika učenika u svrhu poticanja i razvijanja njihovih jezičnih vještina i umijeća. Posebna pozornost posvetiti će se tehnikama i aktivnostima u poučavanju talijanskog jezika kao stranog jezika, vrednovanju  ocjenjivanju u nastavi stranih jezika te suvremenim glototehnologijama.