Programom kolegija Uvod u diplomski rad III - grafika u IX semestru diplomskog studija nastavlja se usmjeravati studentov stvaralački identitet kroz već upoznate oblike predavanja, konzultacija, seminarskih radova i studentskih prezentacija. Kvaliteta i kreativnost, inovativnost i izražajnost važni su za uspostavljanje suvremenih grafičkih pitanja.

Sadržaj tema/projekta su složeniji u odnosu na prethodni semestar.

Povijesni i suvremeni konteksti i brojna pitanja o slikarstvu razvija se u novim grafičkim tehnologijama i teorijskim uvjetima kako bi se uspostavila suvremena egzistencija grafike, njezina samostalnost i njezina kritička geneza.

Sadržaj kolegija Uvod u diplomski rad III - grafika realizira se kroz teme koje sublimiraju:

-          samostalnu izražajnost osnovnih likovnih elemenata i kompozicijski načela - linija, tekstura, ritam, valer, boja...

-          samostalnost izražavanja visokog, dubokog i plošnog tiska

-          samostalnost likovnog izričaja i sukladne grafičke tehnike - dokumentarni film

-          interpretacija likovnih iskustva - suvremeni likovni umjetnici

-          koncept likovnog izražaja - literarno djelo

-          interpretacija likovnih iskustava - suvremeni likovni pravci ili pojave u suvremenoj umjetnosti