U okviru ovog kolegija studenti stječu kompetencije koje im omogućavaju da na primjeru različitih autora sagledaju problem klasifikacije u povijesti proučavanja književnosti kao problem određivanja pojmova epoha i razdoblja. Studenti stječu uvid u kulturnu i književnu aktivnost dotičnog razdoblja te u stvaralački opus velikih autora kao i onih tzv. minornih autora. Teme su sljedeće: Pojava i uloga Arkadije. Prosvjetiteljstvo i pojava časopisa. Reforma melodrame i intervencija P. Metastasija. Goldoni i reforma teatra. Satirični angažman G. Parinija i kapitalno djelo Il Giorno. V. Alfieri i tragedija. U. Foscolo između klasicizma i romantizma. G. Leopardi od povijesnog i kozmičkog pesimizma prema milosrđu i titanizmu. A. Manzoni i roman I promessi sposi. G. Carducci i moderni klasicizam. Verizam i novo poimanje književnosti. Giovanni Verga i ostali veristi.