Objasniti glavne karakteristike latiniteta u Bosni i Hercegovini te analizirati osnovna djela pisana na latinskome jeziku.