Cilj kolegija Novi mediji je naučiti i razumjeti značaj koji novi mediji imaju u suvremenom društvu. Imajući u vidu činjenicu da su novi mediji u stalnom nastajanju ili transformiranju te da su uključeni u cjelovit život modernog čovjeka kolegij je zasnovan na sljedećim temama: definiranje novih medija, principi novih medija, utjecaj novih medija na društvo i pojedinca, transformiranje komunikacijskih medija, osnovne osobine novih medija, osobitosti sučelja čovjek-računalo, virtualna stvarnost, sintetička fotografija, standardizirane tehnologije virtualne stvarnosti, osobine telekomunikacijske tehnologije i teleprisutnost.

Cilj kolegija Fotonovinarstvo je ovladati temeljnim znanjem o primjeni fotografije u javnim medijima. Uloga fotografije kao medija za informiranje je u modernom vremenu iznimno velika te je kolegij temeljen na sljedecim tematskim cjelinama: definiranje fotonovinarstva, primjena prvih fotografija u tisku, značaj fotonovinarstva i etičke dvojbe koje su prisutne u svezi s njim, izmanipulirane fotografije, izum fotografije i fotografske preteče, fotografske tehnike, znameniti fotografi, vrste fotografije - portretna fotografija, reportažna fotografija, ambijentalna fotografija i atmosferna fotografija.