Ovaj kolegij slušaju studenti druge godine prediplomskog jednopredmetnog i dvopredmetnog studija engleskog jezika i književnosti. Navedeni kolegij se bavi gramatičkim strukturama engleskog jezika kao što su: pasiv voice, indirect vs. direct speech with and without sequence of tenses (statements vs. questions), relative clauses, participles/participle clauses, adverbial clauses (time, reason, result, purpose, contrast).