Navedeni kolegij obrađuje razne teme vezane za Sjedinjene Američke Države, kao što su: zemljopisne karakteristike, broj stanovnika, religijski sastav stanovništva, organizacija države, Vlada, vrste vlasti, obrazovni sustav, zdravstveni sustav, sport, glazba, kulturološke značajke, blagdani, itd.