Kolegij se bavi usporedbom i kontrastivnom analizom jezičnih konstrukcija u u engleskom i hrvatskom jeziku.