Ovaj kolegij će se usredotočiti na definiranje vrsta riječi u engleskome jeziku. Svaka vrsta će se obraditi posebno, a onda će se pristupiti jednostavnoj analizi rečenica odnosno analizi svih rečeničnih dijelova.