Ovaj obavezni kolegij je kronološki pregled glavnih književnih trendova od razdoblja predromantizma do kraja dvadesetog stoljeća. Bit će obrađena djela reprezentativnih pisaca, s posebnim naglaskom na konvencije književnih djela i razvoj istih. Kolegij uključuje sve književne žanrove: pjesništvo, prozu, uključujući i književne kritike, i dramu.