Ovaj izborni kolegij će nastojati definirati bajku i objasniti fenomen postojanja sličnih priča i struktura u različitim kulturama i razdobljima. U tu svrhu analizirat će se Jungove teorije o arhetipovima i Proppove teorije o funkcijama i likovima bajke koje iznosi u Morfologiji bajke. Studenti će posebnu pozornost obratiti temama bajki općenito, rodnim odnosima i ulozi nasilja.