Kolegij obrađuje različite gramatičke konstrukcije i njihovu usporedbu unutar engleskog jezika, kao i usporedbu navedenih konstrukcija s potencijalnim ekvivalentima u hrvatskom jeziku.