Kolegij obrađuje različite teme iz gramatike engleskog jezika (tenses, conditional senetences, subjunctives, cleft sentences, negative inversion, idioms).