Ovaj kolegij usredotočit će se na kinematografsko i kronološko predstavljanje američkog identiteta kroz analizu vestern filma. Ovi filmovi prikazuju promjene i razvoj američke društvene strukture, s posebnim naglaskom na osnovne pojmove američke kulture: odnos pravde i zakona te prava pojedinca i njegove zajednice.