Cilj ovoga kolegija je povezati teoriju prevođenja s praksom. Kako se studenti prvi put susreću sa znanstvenim pristupom prevođenju, kolegij započinje uvođenjem temeljnih koncepata iz područja znanosti o prevođenju. U daljnjem tijeku kolegija, naglasak je na saznanjima iz područja koja su relevantna za praktični rad na tekstu. Problematika koja se obrađuje na nastavi ilustrira se kroz različite oblike praktičnih zadataka.