Ovaj će kolegij integrirati temelje sintaktičke teorije i prakse kako bi pružio studentima uvid u sintaksu kao lingvističku disciplinu. Obuhvaća i razrednu diskusiju o sintaktičkim temama, praktični rad na tekstovima, tj. njihovu analizu i usporedbu. Pomoći će studentima u stvaranju cjelovite slike o jeziku i ulozi i funkciji sintakse u njemu.