Ovaj kolegij nadovezuje se na Suvremeni engleski jezik 5 i ima isti cilj -  poboljšati jezične vještine studenata. Poseban naglasak bit će na proširenju vokabulara kroz čitanje i analizu širokog raspona tekstova. Tekstovi će poslužiti i kao osnova za diskusije prilikom kojih će studenti naučiti argumentirano iznijeti svoje stavove o određenoj temi. Također će se obrađivati kompleksnija područja engleske gramatike. Kako bi usavršili vještinu pismenoga izražavanja, studenti uče pisati dvije vrste akademskih eseja i proširuju znanje pravopisa i interpunkcije.