Ovaj kolegij zamišljen je kao uvod u frazeologiju engleskog jezika. Studenti će biti upoznati s pojmom frazema, kolokacija, metafora, izreka i kolokvijalnih izraza kao i njihovim specifičnostima. Novi idiomatski izrazi bit će predstavljeni kroz tematske skupine. Uporaba idiomatskih izraza vježbat će se kroz kontekst. Studentima će se također pojasniti problemi vezani za prevođenje engleskih idiomatskih izraza na hrvatski kao i različite strategije prevođenja koje su prevoditelju na raspolaganju. Kolegij se bavi i vezom idiomatskog jezika i kulture.