Cilj ovoga kolegija je nadograditi poznavanje engleskih vrsta riječi koristeći stručnu terminologiju te kroz različite vježbe vezane za vrste riječi, analizu rečenica i metode proširivanja rečenica. Radit će se na proširivanju opsega vokabulara analizirajući različite vrste tekstova. Poseban naglasak će biti stavljen na vježbe koje odnose na prepoznavanje vrsta riječi u tekstovima, komparaciju pridjeva i priloga, vrste imenica, zamjenica, itd.