Upoznavanje s pojmom rase i spola u modernoj američkoj književnosti te čitanje i interpretacija značajnih djela vezanih za ove teme.