Ciljevi su 

Osposobiti studente za razlikovanje i definiranje fenotipa i genotipa, sorti i klonova kod višegodišnjih vrsta,  interpretaciju genetičkih mehanizama u reakciji biljke i predviđanja reakcija obzirom na okolinu.

Postići kod studenta izvođenje jednostavnih križanja, planiranje i dizajn te, prikupljanje, analiziranje i interpretaciju podataka u programima oplemenjivanja, kao i odabir metode obzirom na razmnožavanje i cilj selekcije po pojedinim kulturama.

Osposobiti studente za interpretaciju genetičkih podataka, uvesti ih u moderno oplemenjivanje bilja.

Definicija organske (ekološke ili biološke) poljoprivredne proizvodnje, oblici i pokreti u organskoj poljoprivredi. Načela organske proizvodnje, standardi i zakoni. Kako pokrenuti organsku proizvodnju, uvjetima koje mora zadovoljiti, agrotehničke mjere, certificiranje organskih proizvoda, obilježavanje na tržištu.