Engleska književnost od romantizma do danas kronološki je pregled glavnih književnih trendova od razdoblja predromantizma do kraja dvadesetog stoljeća. Zbog vremenskog ograničenja te nemogućnosti analize svih djela, bit će obrađena djela reprezentativnih pisaca, s posebnim naglaskom na konvencije književnih djela i razvoj istih. Kolegij uključuje sve književne žanrove: pjesništvo, prozu, uključujući i književne kritike, i dramu. Djela će se analizirati u povijesnom, društvenom i kulturnom kontekstu, u cilju da se uspostave poveznice između pisaca, žanrova i razdoblja.